Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Chào mừng bạn đến với
»»--http://dolls.forumvi.net--««
Cộng Đồng DF - Chúc các bạn vui vẻ!

» Nếu đã có tài khoản, đăng nhập tại đây:«

» Chưa có tài khoản? Nhấn vào đây để đăng ký «
Share|
Tiêuđề

Quý công tử và chàng baby

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

[Dolls Family]

yukihana_wrose

avatar

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 126
Tiền Tiền : 1561
Thanks Thanks : 22

Bài gửiTiêu đề: Quý công tử và chàng baby Thu Jul 15, 2010 11:03 pm


Title: Quý công t? và chàng baby

Author : Thi Tomo (m?i ng??i h?ng bi?t
em ?âu >< m? em c?ng h?ng bi?t ai h?t á >< ma m?i mà)

Ngu?n :Vnsharing.net
Genre : shounen –ai , yaoi

Rating : 16+ (có gì em s? c?nh páo)

Summary: M?t tên “kh?” yêu không dám ngõ và m?t k? ng?c thích ng??i
khác mà c?ng ch?ng hay. (hà hà chú ý ch? “kh?” n?m trong ngo?c kép )

Cho em nhìu chi?n chút xíu ^^. L?n ??u em vi?t th? tho?i này nên có nhi?u ch? sai
sót, mà v?n ch??ng thì c?ng ? vô cùng, v?y nên m?i ng??i c? ch?t, chém, b?m v?m tùy ý mi?n sao có ng??i ch?u khó ng?i ??c fic em vi?t là em m?ng l?m gùi ^^ còn n?u có com thì ch?c em lên mây luôn ^^ (í ch?t, lên ?ó l? v??ng dây ?i?n, thôi không lên ?âu). C?m ?n m?i ng??i ?ã ??c fic

?ã ???c tác gi? cho phép ?àng hoàng_Ai mu?n liên h? v?i b?n í thì ?ây:
Thi Tomo,
mail: thitomo@yahoo.com.vn
Yh: thitomo


CHAP 1Tôi là m?t ng??i t?t? ?! ?úng! Mình là m?t ng??i t?t! V?y thì t?i sao ông l?i ?ày ??a ??i con th? này h? tr?i?”


Kei khóc ròng trong tâm t??ng khi ?ang lê t?ng b??c n?ng nh?c trên v?a hè v?ng l?ng. C?u ?ang ?i ?âu ngay c? b?n thân c?ng không bi?t. ?ây là l?n th? m?y c?u ph?i d?n ?i n?i khác thì có tr?i m?i bi?t, c?u ch? nh? l?n g?n ?ây nh?t là m?t tu?n tr??c, ng??i ta ?u?i c?u ?i vì có m?t tên tr?i ?ánh ?ã phá tan c?n phòng c?u thuê. T?c l?m nh?ng c?u ch?ng bi?t ph?i làm gì, s? c?u nó v?n ?en ??i th? mà.


“Ch?c l?i ph?i ra g?m c?u thôi” C?u l?ng l? b??c ?i trong vô th?c. “L?i” ??n gi?n là vì cái g?m c?u kia v?i c?u ch?ng có gì là xa l?, nó là n?i mà c?u ?ã s?ng g?n hai n?m khi b? ng??i chú ?u?i ra kh?i nhà. C?u v?n là công t? duy nh?t c?a t?p ?oàn V?nh Quang ??ng nh?t nhì trong n??c, nh?ng khi c? cha và m? c?u ch?t m?t cách bí ?n thì cu?c ??i c?u thay ??i. S?ng v?i ng??i chú b? ông ta h?t h?i và ch? m?t tu?n sau m?t ??ng n? 30 t? ?ô la không bi?t t? ?âu ?p xu?ng ??u c?u. Th? là b? ?u?i ra kh?i c?n nhà c?a chính mình, b? h?t h?i khinh khi nh? m?t con chó gh? và ngay c? cái g?m c?u ch?ng m?y ai thèm ngó t?i c?ng ?ã b? ng??i ta chi?m m?t.


B?t ch?t trong ??u Kei hi?n lên m?t ý ngh? mà dám cá là n?u bình t?nh c?u s? l?y cây ??p vào ??u mình “??c gì ???c ch?t ngay bây gi?”. C?u ???c ??c th?y. M?t chi?c motor t? ?âu không bi?t t? ?âu ?âm th?ng vào ng??i c?u ch?ng khác nào máy bay ?âm vào nhà tr?ng. Ng??i ch?i v?i vì b? tông b?t ng?, c?u v?ng ra xa chân ??p vào thành b?n hoa ?au ?i?ng. Ch?a k?p nhìn rõ m?t m?i tên hung th?n nào ám toán mình thì c?u ?ã nghe th?y cái gi?ng tr?i ?ánh mà dù có ch?t c?ng nh?n ra.


- ?ui h?? ?i ??ng ki?u gì v?y h??

- Mày m?i ?ui! M?t mày ?? trên trán hay trên chân mày mà ?âm vào tao trong khi tao ?ang ? trên v?a hè h?? N?u có ?ui thì làm ?n vô b?nh vi?n thay dùm c?p m?t coi nh? mày làm ph??c ?? ng??i khác không b? tông ch?t. –Kei n?i khùng quát vào m?t tên kia té tát

“Tao s? xé xác mày ra th?ng ôn th?n kia!” – C?u gào lên trong tâm t??ng. Có l? c?u luôn hi?n lành v?i nh?ng ng??i xung quanh nh?ng ??i v?i k? ?ang ??ng tr??c m?t thì có l? ??n khi ch?t c?u c?ng ch?ng th? nào hi?n v?i h?n ???c.

- A, hóa ra là “công t? g?m c?u”! Ngài ?i ?âu th? này? – Gã kia h?t c?m khi li?c ngang chi?c ba lô trên vai c?u.

- ?a, v?y ra ?ây không ?úng ý mày ?? “Anh Ren”? Ch?ng ph?i mày ?u?i tao ra kh?i g?m c?u r?i phá nhà tr? là ?? nhìn th?y tao lê l?t ?i ?n xin r?i ch?t d?n ch?t mòn sao?

- A v?y ra s? n? l?c trong m?y tháng nay c?a tao ?ã ???c ??n ?áp r?i nh?. V?y thì
ch?ng nào mày s? bò lê d??i ??t và ph?i thây n?i bãi rác h?? – Ren vênh b? m?t
“d? ghét”.

- Không bao gi?! N?u mày mu?n th?y c?nh ?ó thì v? nhà ng? ?i may ra mày s? m? th?y. –Kei c?ng ch?ng ra b? m?t côn ?? không kém. C?u thù gã Ren ??n t?n x??ng t?y. T? lúc cha m? c?u m?t h?n c? ki?m chuy?n ?n hi?p c?u ?? ?i?u.


Ngày ??u n?m h?c … bàn c?a c?u bi?n m?t.

Ngày th? hai … ?ôi giày th? d?c c?a c?u b? c?t t?i t?.

Ngày th? ba … b? ông ch? quán ?n ?u?i vi?c.

Ngày th? t?…


Khi b? nhà ra ?i (chính xác là b? t?ng c? ra kh?i nhà) trong túi c?u v?n còn m?t s? ti?n kha khá nh?ng ch? sau m?t tu?n câu ?ã ph?i lê l?t ra g?m c?u vì không còn l?y m?t xu dính túi, t?t c? s? ti?n mà c?u mang theo ??u b? tên Ren làm tiêu tan h?t. Hai n?m tr?i lang thang kh?p ??u ???ng xó ch? không làm c?u tuy?t v?ng, c?u luôn c? g?ng v??n lên v?i mong mu?n m?t ngày nào ?ó s? có th? ???ng ???ng chính chính tr? v? nhà. C?u h?n không th? xé xác, ?n gan u?ng máu tên Ren kia. H?n luôn hi?n ra ?úng lúc và ngay l?p t?c d?p t?t m?i c? h?i v??n lên c?a c?u, c?u ?i ??n ?âu là c? nh? r?ng h?n bò theo ??n ?ó, ch?ng giúp ?? gì ch? toàn tìm cách hành h? c?u. N?u sau này Kei có b? b?nh nan y thì ch?c ch?n là do h?n gây ra.

Ch?ng ai còn l? gì cái c?nh t??ng Kei t?i t?, ng??i ??y nh?ng v?t th??ng b?m tím do b? ?ánh và th? ph?m chính là ai kia. M?t ?i?u r?t bình th??ng n?u nh? hôm nay c?nh t??ng ?y m?t l?n n?a di?n ra.

- Tao không thích ng?, tao ch? thích ?ánh mày. –Ren lên gi?ng khi ?ã ng?i v?t chân lên chi?c motor

- Mày là ma h??

- Tao là ng??i!

- V?y mà tao c? t??ng là ch? có ma m?i bi?t ám ng??i ta không ng? mày c?ng bi?t. Bái ph?c!

- Ám cái ??u mày! –Ren b??c xu?ng ?i v? phía c?u h?n xoay kh?p tay, b? kh?p c? nghe r?c r?c –?? coi hôm nay tao ám mày t?i ?âu.

Máu b?n ta t? mi?ng Kei khi Ren ?ánh m?nh vào b?ng c?u nhi?u cái

- Hôm nay sao y?u v?y? –Ren n?m tóc Kei và nâng m?t c?u lên –Y?u nh? sên! –H?n nói r?i li?m v?t máu trên mi?ng c?u.

- Mày ?ánh ?ã ch?a? ?ánh ?ã r?i thì t?i tao! –C?u ??m th?ng vào m?t h?n b?t máu –?ánh nè! Mày ngh? tao là cái gì h?? Là bao cát cho mày ?ánh h?? Hay là con chó ?? mày hành h??
M?i câu nói c?a c?u là m?t ??m vào m?t h?n.

- Tao nh?n ?? r?i! Hai n?m qua ?ã là quá ?? ?? mày b?n c?t tao! Tao không ph?i là bao cát cho mày ?ánh tao, c?ng không ph?i là con chó mà lúc nào mày không vui là l?i ?em ra hành h?! Tao là con ng??i! Con ng??i! Mày bi?t không? Tao c?ng nh? mày c?ng bi?t ?au v?y, nh?ng tao khác mày ? ch? ?ó là mày có quy?n ?? l?a ch?n cu?c ??i cho mình.

Nh?ng n?m ??m c?a c?u y?u d?n và khi Ren nh?n ra ?i?u ?ó thì k? ?iên lo?n tr??c m?t h?n g?c xu?ng và không thèm m? m?t ra n?a.


_______
________


“Hoàng Nh?t Quang (Kei) chi m?”

H?? M…ình ch?t r?i sao tr?i? M?i r?i ?ang ?ánh nhau v?i th?ng Ren mà. Hic… hu oaoaoa … Sao mình l?i ch?t lãng nhách th? này c? ch?? Oaoaoaoaoa…

- Ôi! Kei ngoan c?a m?! Cu?i cùng thì con c?ng ??n r?i!

- M?? Sao m? l?i ? ?ây? C? ba n?a?


- Chúng ta ??i con lâu l?m r?i, con c?ng.

- ??? m? à
sao m?t m? l?i t?i ?en v?y?

- Con c?ng à, nhìn th?y con tr?ng tr?o nh? th? này thì ch?c là ngon l?m ph?i không?

- ?úng v?y! Ch?c là ngon l?m!


- B..ba m? nói gì v?y?


- Chúng ta r?t vui vì cu?i cùng thì c?ng ch? ???c ngày ?n th?t con r?i con c?ng!

- K…không!

- L?i ?ây con c?ng!

- Áaaaaaaaaaaa________
_________- Còn la n?i là mày còn kh?e l?m, ch?a ch?t ?âu! –Ren n?m trên b? salon v?nh môi, h?n n?m quay l?ng nên c?u ch? th?y ???c cái ??u qu?n b?ng tr?ng.
Kei v?a m?i hoàn h?n, m? hôi túa ra nh? t?m, hóa ra c?u v?a m? ch? n?u có th?t thì còn ?âu cái m?ng bé nh? này. Gi? thì c?u m?i nh?n ra là mình ?ang n?m trên m?t chi?c gi??ng tr?ng c? kingsize trong c?n phòng l? ho?c.


- Ê câm r?i h?? –Ren l?i v?nh m? v? khó ch?u.

- Anh là ai?

- Mày không nh?n ra tao sao “công t? g?m c?u”?

- A! Là mày! ?? ôn th?n!

Ren v?a quay l?i thì nh?n ngay nguyên cái g?i ôm t? ch?ng vào m?t, ch?a h? gi?n, Kei ??nh lao ra b?i thêm cho h?n vài ?á nh?ng v?a xoay ng??i thì chàng “công t? g?m c?u” ?ã té cái r?m xu?ng sàn. Nhìn th?y ??i th? nh?n m?t lóp ngóp bò d?y h?n chìa cái b? m?t d? ghét:


- Mày tính ?ánh tao ?ó h?? Bi?t thân bi?t ph?n ?i, ?ây là nhà tao dù có tám ??a nh? mày thì c?ng không làm ???c trò tr?ng gì ?âu, v? l?i m?t th?ng què chân thì làm ?n ???c gì ch?… à ngoài vi?c… -h?n c??i gian.

- Vi?c … gì c? ch??! Ng??i ??ng có nói v? v?n! –C?u l?i lao ra

- Chân què mà còn hung h?ng. –H?n l?i kênh m?t.

Nói m?i ?? ý, qu? là chân Kei ?ang bó b?t th?t, c? v?t th??ng tr??c ng?c c?ng ???c thoa thu?c và b?ng c?n th?n.


- T?i sao tao l?i ? ?ây?

- Tao ??a mày v?!

- Nhà mày h??

- ? nhà tao!

- Mày t?t b?ng v?y sao? –C?u nghi ng?.

- T?t nhiên là tao không rãnh ??n n?i vác c?c n? là mày v? nhà, ch? t?i mày x?u ngay lúc m? tao ?i ngang qua. –Ren h? gi?ng –Nên tao m?i ph?i vác mày v?.

- Tao c?ng th?a bi?t mày ?âu t?t lành v?y. –C?u c?ng vênh m?t lên, khuôn m?t mà th? là b?t c? ai ??i di?n c?ng mu?n c?n vào ??y m?t cái.

- D?p mày ?i! ??ng có kênh v?i tao, khi nào còn tao trên ??i này thì mày ??ng mong s? ???c yên ?n.

Ren g?ng t?ng ti?ng nh?ng sao h?n l?i th?y cái khuôn m?t phúng phính kia th?t là “d? ghét”, c? cái mi?ng ?ang chu ra c?ng “?áng ghét” kì c?c và ch?ng hi?u sao h?n l?i c?m th?y lòng mình r?o r?c b?i m?t c?m giác kì l? dâng lên. “Mình mu?n c?n vào má nó quá ?i m?t! C?n cho ??n khi nào h?t “th?y ghét” m?i thôi.” Ren ti?n l?i g?n c?u th?t ch?m r?i qu? xu?ng.

-Ma… mày mu?n gì? –C?u né ra, b?i r?i khi th?y ánh m?t h?n ta nhìn mình ch?m ch?m.

B?t giác c?u c?m th?y l?nh ng??i, linh tính mách b?o v?i c?u r?ng có chuy?n ch?ng lành s?p x?y ra và r?ng k? ? tr??c m?t s? bi?n thành m?t con dã thú trong vòng 1 phút t?i. H?n nâng m?t c?u lên b?ng ?ôi tay mình th?t nh? nhàng và không ?? cho c?u có th? nhìn ?i ch? khác. Ngay lúc h?n ?ang ??nh làm ?i?u gì ?ó v?i khuôn m?t d? th??ng c?a c?u thì m?t gi?ng nói vang lên t? ??ng sau làm ai kia suýt b?t ng?a.

- Ren, sao không ?? b?n d?y?

Ôi tr?i ?i ng??i ?âu mà ??p th? kia! ??ng tr??c c?a phòng là m?t ng??i ph? n? trong b? complet sang tr?ng và m?t khuôn m?t c?c kì xinh ??p. Mái tóc màu h?t d? u?n thành t?ng l?n x?a xu?ng b? vai tuy?t ??p. Ng??i ph? n? ?y m?m c??i, vâng n? c??i t??i mát và chói lóa nh? ánh bình minh c?a sáng mùa thu. Ng??i ph? n? ?y b??c ??n. Ôi m?i b??c chân nh? ?ang ?i trên nh?ng cánh hoa d?u dàng và thanh thoát.

- Mama!

Ti?ng g?i c?a Ren c?t ngang dòng c?m xúc thi s? quèn ?ang “phun trào” trong ng??i Kei, l? ra c?u còn ??nh t??ng t??ng ra nh?ng hình ?nh s?ng ??ng h?n. C?u ??nh quay ra nguýt Ren m?t cái (cho b? t?c) nh?ng ch?t nh?n ra m?t ?i?u quan tr?ng h?n.

- Mama?

Ren v?a g?i mama?

- ?? b?n lên gi??ng ?i con!

Không còn nghi ng? gì n?a, ng??i ph? n? xinh ??p, sang tr?ng và quý phái kia ?ích th? là m?u thân c?a gã Ren ôn th?n hung h?ng, ngang ng??c và b?o l?c. “T?i sao là nh? th? h? tr?i? M?t ng??i ph? n? nh? v?y t?i sao l?i sinh ra m?t th?ng con nh? th? này h? tr?i? Ông tr?i ?i ông có m?t không v?y? (cha ch? th?ng này h?n dám ch?i c? ta n?a) ?úng là m?t ng??i ?àn bà b?t h?nh mà!”


- Ngh? cái gì v?y? –Ren gõ tay lên trán Kei r?t nh? nh?ng c?u l?i nh?n m?t ôm ??u, à ra là do cái c?c u kia. Th?y c?u nh?n nhó t? nhiên anh Ren ??i ca t? v? ân c?n lo l?ng. –Có sao không?


“Mình có nghe l?m không ta? Th?ng Ren ôn th?n sao hôm nay t?t b?ng v?y tr?i? Ê h?i sáng gi? mày có ?n trúng cái gì l? không?”

Nh?n ra thái ?? kì l? c?a h?n c?u li?n né ra.

- Kei ng?i im ?? Ren b? lên!

“M? ?i c?u con” –Bao nhiêu gai óc trong ng??i c?u không h?n mà thi nhau n?i lên h?t. –“Kei”? “Ren”? “B?”? Chuy?n gì th? này? S?p t?n th? r?i sao? A ch?c là mình m? ?ây mà! Ha ha m? gì mà kì v?y nè tr?i… mà… m?… thì làm sao…mà… -??u óc c?u v?n ù ù cho ??n khi h?n th?t s? b? c?u lên r?i nh? nhàng ??t xu?ng gi??ng.

- Nhìn gì v?y?

“Ôi không!!! H?n c??i… h?n c??i kìa! N? c??i qu? quy?t, x?o trá, gian ác c?a loài ma quái!”(Mô ph?t t? quá r?i anh, ng??i ta c??i ??p nh? thiên th?n mà b?o qu?
><) Có th?t là Ren không v?y? N?u ?úng là ?ang m? thì mày hãy t?nh l? ?i Kei! T?nh l?i! –Kei dùng c? hai tay ?ánh cái chát vào m?t.


-T?nh gì?

L?i là v? ân c?n d?u dàng ch?a t?ng có c?a Ren, l?n này h?n g?t hay bàn tay c?u ra và l?i d?u dàng s? lên v?t h?n ?? ?ng nh? th? ?au lòng l?m. Kei th?t s? không th? hi?u h?n ta ?ang làm cái quái gì, h?n hai ti?ng tr??c h?n ta v?a ?âm xe vào làm c?u gãy chân r?i còn ?ánh ??m túi b?i th? mà bây gi? l?i ân c?n d?u dàng quá th?. “Có âm m?u gì ?ây ch?ng?”

- ?ang ngh? gì th??

Hai khuôn m?t gi? ?ây ch? còn cách nhau vài cm. H?i th? c?a h?n phà vào m?t làm c?u nóng b?ng. (ph?i do h?i th? nóng không ta). C?u b?i r?i xô h?n ra nh?ng ch? vô ích vì v?a xô ra thì h?n l?i kéo c?u tr? vào lòng.

Á t?c quá! Có buông ra không thì b?o! Không buông ta cho ?n ??m bây gi?! (có ng??i không còn g?i mày tao kìa) ? hay, còn c??i n?a c? à! Cái ?? dê x?m ??ng có trách ta ??c ác!


Kei c? s?c l?y ?à ?? giáng m?t chiêu “thi?t ??u công” vào ??u h?n nh?ng xui cho c?u là ch? c?n trúng thì không trúng còn ch? ngàn l?n không nên trúng thì l?i ngay chóc. Nói sao nh?… Môi c?u …ch?m vào môi h?n. Th?i gian nh? ng?ng trôi t?i 1 ph?n 1000 giây này, ??t tr?i tr??c m?t Kei toàn m?t màu ?en khi n? hôn ??u ??i c?a c?u l?i trao ph?i tên Ren ôn th?n su?t ngày ch? bi?t l?y vi?c hi?p ?áp mình làm vui. Nóng! M?t nóng quá! C? ng??i ??u nóng h?t! M?t l?n n?a Kei ngã xu?ng và l?n này không thèm m? m?t ra m?c cho Ren lay t?i lay lui c? bu?i.


??ng ? góc phòng và ch?ng ki?n m?i vi?c t? ??u ??n cu?i, Giang phu nhân ch? bi?t ôm b?ng c??i ch?y n??c m?t.

– ?a…?áng yêu quá!


End chap 1Được sửa bởi yukihana_wrose ngày Thu Jul 15, 2010 11:29 pm; sửa lần 1.

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn yukihana_wrose bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

[Dolls Family]

yukihana_wrose

avatar

Sex Sex : Nữ
Posts Posts : 126
Tiền Tiền : 1561
Thanks Thanks : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: Quý công tử và chàng baby Thu Jul 15, 2010 11:21 pm


Hình như còn lỗi chính tả
Hôm nào vào đọc lại_sửa sau

Thấy bài viết hay không? Hãy cảm ơn yukihana_wrose bằng cách bấm vào "" nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
Tiêuđề

Quý công tử và chàng baby

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

.::Host up ảnh miểnphí: Clickhere! - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn:Clickhere!::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: .:Giải Trí:. :: Fanfic-fiction :: Fic bản quyền-
Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog